Boseigenaren

Boscertificering in Nederland
De Nederlandse PEFC standaard voor duurzaam bosbeheer beschrijft aan welke eisen het bosbeheer in Nederland moet voldoen om een PEFC-certificaat te behalen.

Waarom boscertificering?

Inkopers van hout en houtproducten worden bestookt met vragen over “duurzaamheid, MVO” en  “is het wel gecertificeerd?” niet alleen vanuit hun eigen organisatie maar ook vanuit de consument. Ook hebben veel bedrijven een beleid waarin “duurzaam” een belangrijke plaats inneemt. De maatschappelijke druk om het “goed te doen” wordt steeds groter. Uiteindelijk komt de vraag vanuit de markt naar duurzaam en gecertificeerd hout bij de boseigenaar. Zonder certificering is hout moeilijker verkoopbaar, zeker als de klant er om vraagt.

Het internationaal erkende keurmerk PEFC is een goed antwoord op alle vragen. Met het alomvattende eisenpakket van PEFC garandeert de boseigenaar dat de duurzaamheidseisen van uw opdrachtgevers op alle vlakken ingevuld worden. Een PEFC-gecertificeerd bos ligt aan de basis van gecertificeerde houtproducten.

 
Bos, schrijvende man - PEFC
Boswerk man oogsten zaag - PEFC
Voor de Nederlandse boseigenaar is het PEFC-certificaat een bewijs, afgegeven door een onafhankelijke certificeerder, dat zijn bos aantoonbaar op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt beheerd en daarmee dus voldoet aan de Sustainability Benchmark van het PEFC-keurmerk.

Een PEFC certificaat maakt duurzaam bosbeheer transparant aantoonbaar.

Door het PEFC-keurmerk op hout- en papierproducten weet de gebruiker dat de grondstoffen ervan transparant aantoonbaar duurzaam zijn. Wereldwijd hebben al bijna 1 miljoen boseigenaren, met tezamen meer dan 275 miljoen hectare bosoppervlak, hun bosbeheer laten certificeren. Daarmee is PEFC wereldwijd het grootste keurmerk voor duurzaam bosbeheer.

Meer over boscertificering kunt je lezen in de brochure of lees gelijk de Nederlandse PEFC Bosstandaard voor duurzaam bosbeheer.

Hoe behaal ik het PEFC bosbeheer certificaat?
Er zijn twee manieren, namelijk deelnemen aan een groepscertificaat individueel het certificaat behalen.

Groepscertificering

Boseigenaren kunnen zich aansluiten bij een bestaand groepcertificaat waaronder meerdere boseigenaren hangen. De certificaathouder is de groepsmanager. Hij heeft het draaiboek voor jouw deelname, in grote lijnen al klaarliggen. Je moet natuurlijk wel voldoen aan de PEFC eisen voor duurzaam bosbeheer maar veel voorwerk is al gedaan en dat scheelt aanmerkelijk. Deelname aan een groepcertificaat biedt dezelfde erkenning als individueel het certificaat behalen. 

Het groepscertificaat, een praktische oplossing met vele voordelen.

 • De PEFC eisen zijn door de groepsmanager reeds vertaald naar de praktijk voor jou als boseigenaar.
 • De procedures kunnen vrijwel direct geïmplementeerd worden.

 
Boswerk mannen groep - PEFC
Boswerk planten man - PEFC

 • De nodige kennis is aanwezig bij de groepsmanager.
 • De kosten zijn lager dan bij een individueel certificaat.
 • De groepsmanager helpt je met het (blijvend) voldoen aan de standaard.
 • De groepsmanager vervult een aantal taken die je bij een individueel certificaat zelf op je moet nemen.
 • De groepsmanager doet steekproefsgewijs controles bij de leden


Individuele certificering

Voor individuele certificering kun je direct contact opnemen met een door PEFC erkende onafhankelijke certificeerder. Boseigenaren worden ieder jaar door de certificeerder gecontroleerd. Alle kosten van de certificeerder komen voor rekening van de boseigenaar, die zelf de certificaathouder is.

Wat kost PEFC boscertificering?
Naast de kosten die de certificeerder in rekening brengt betalen gecertificeerde boseigenaren een jaarlijkse deelnemersbijdrage aan PEFC Nederland. 

De deelnemersbijdrage voor boseigenaren is:

 • Een vaste deelnemersbijdrage van € 10,-
 • Eigenaren met een eigendom van meer dan 5 ha betalen daarbovenop € 0,10 per hectare.
Bedragen per 1 januari 2016, exclusief BTW.

Je bent dan automatisch lid van de Vereniging PEFC Nederland en hebt na het sluiten van de (gratis) licentieovereenkomst het recht om het PEFC logo te gebruiken.

Meer informatie over de licentieovereenkomst kunt je bij ons opvragen.

 
Boswerk mannen zaag oogsten - PEFC
Boswerk oogsten, PEFC
Wat doet PEFC met jouw deelnemersbijdrage?

 • Het wereldwijd faciliteren van multi-stakeholderprocessen ten behoeve van duurzaam bosbeheer, de kern van PEFC;
 • De vraag naar hout uit duurzaam beheerd bos stimuleren;
 • Het produceren van diverse materialen voor communicatie naar jouw klanten en eigen personeel, waaronder:
  • een algemene brochure over PEFC;
  • een zeer korte versie op een visitekaartje;
  • of andere promotiematerialen, bijvoorbeeld een ontwerp voor zeildoek en achterdeuren voor een vrachtwagen;
  • in overleg het geven van presentaties voor, of bij jou.


Ingenieursbureau Evan Buytendijk (IEB) heeft zich als eerste groepsmanager aangemeld en heeft een onlinecontrolesysteem dat de certificering voor boseigenaren toegankelijker maakt. Dit systeem wordt inmiddels ook in Engeland en Ierland succesvol gebruikt door o.a. Scottish Woodlands, Tillhill Forestry en Pennine Biomass. Na aanmelding bij IEB ontvang je de toegangscode voor het onlinesysteem en kan je meteen van start:

Ingenieursbureau Evan Buytendijk
T 055 301 4754
www.evanbuytendijk.nl
info@evanbuytendijk.nl

Adviseurs

Verschillende instellingen zijn gespecialiseerd in advisering en begeleiding rondom certificering van bosbeheer. Voor extra hulp bij het invoeren van de certificering kunt je je o.a. wenden tot een van de volgende partijen:

 
Boswerk oogsten, PEFC
Boswerk oogsten, PEFC

Ingenieursbureau Evan Buytendijk
T 055 301 4754
www.evanbuytendijk.nl
info@evanbuytendijk.nl

Borgman Beheer Advies
T 031 776 9045
www.borgmanbeheer.nl
info@borgmanbeheer.nl

FORM International
T 038 444 8990
www.forminternational.nl
info@forminternational