Author: irma
Tijdens de 6 jaar tussen 2004 en 2010 groeide PEFC uit van een oorspronkelijk Europese organisatie tot een internationale organisatie. De PEFC ontwikkeling gaat onverminderd door! In juli keken we terug op onze beginjaren, van de oprichting in 1999 tot onze naamsverandering in 2003. In deze periode hadden we wel leden buiten Europa maar niemand
Hoe maken we morgen ook nog het verschil? Die vraag stond centraal tijdens de jaarbijeenkomst van PEFC Nederland in Driebergen. PEFC zocht het antwoord op deze vraag door een aantal heikele onderwerpen aan te snijden. Zo noemde Maarten Willemen, voorzitter van PEFC Nederland, de afspraken die inmiddels tussen PEFC Nederland en FSC Nederland bestaan om
Gedurende lange tijd zorgt PEFC voor een duurzame toekomst van onze bossen. Broeikasgassen zijn een probleem. De CO2 emissie moet omlaag maar dat alleen is niet genoeg we zullen ook CO2 uit de lucht moeten halen. Fossiele grondstoffen moeten vervangen worden door hernieuwbare. De biodiversiteit moet bewaakt worden en mag niet verder verminderen, tenslotte is