Opdrachtgever

Naast overheden hebben veel vooraanstaande internationale organisaties zich gecommitteerd aan duurzaam bosbeheer door inkopen van hout en papier uit duurzaam beheerd bos te stimuleren, zoals Consumer Goods Forum en World Business Council for Sustainable Development Forest Solution Group. Tevens is PEFC opgenomen in beoordelingsmethodes als EU Ecolabel en BREEAM. Op deze pagina vind je een uitgebreider overzicht.

Ook jij kan duurzaam bosbeheer stimuleren
Door het opstellen van een algemene “Beleidsverklaring Duurzaam Bosbeheer” dragen bedrijven, organisaties en overheden bij aan het stimuleren van duurzaam bosbeheer. Een aantal uiteenlopende organisaties hebben deze beleidsverklaring reeds ondertekend, bijvoorbeeld Friesland Campina en Woningcorporatie De Alliantie.

PEFC heeft een voorbeeld van zo’n algemene beleidsverklaring gemaakt waarmee je aangeeft de keurmerken PEFC en FSC voor duurzaam bosbeheer te erkennen. Download de beleidsverklaring hier en maak deze in jouw eigen huisstijl op en gebruik het in jouw interne en externe communicatie. Wij zouden het waarderen als je de ondertekende beleidsverklaring met ons deelt.

Ondertekende ‘Beleidsverklaring Duurzaam Bosbeheer’ van de Gemeente Vlissingen
Ondertekening van FrieslandCampina van de ‘Beleidsverklaring Duurzaam Bosbeheer’ door de heer F. van Ooijen, Director sustainability en De heer T. Wolleswinkel, Senior Category Procurement Manager

Bestekteksten
In bestekteksten kun je opnemen dat hout en papier uit duurzaam beheerd bos afkomstig moet zijn. Hier noem je, net als in de beleidsverklaring, PEFC en FSC als bewijs dat aan de eis is voldaan. Door het op deze manier te formuleren houd je voor jouw organisatie een brede keus in leveranciers en duurzame producten. Bijkomend en zeker niet onbelangrijk: je stimuleert duurzaam bosbeheer!

“De ondertekening van de ‘beleidsverklaring duurzaam bosbeheer’ is een belangrijk moment, maar we zien het vooral als een startpunt. Het gaat om de uitvoering”, Jan van Barneveld, directeur woningcorporatie De Alliantie.

Download de bestektekst hier.

Wilt je uitgebreidere informatie lezen die je kan helpen bij inkopen? Lees dan meer over duurzaam inkopen en wat wel en niet te doen.