PEFC jaarbijeenkomst stelt relatie bos en klimaat centraal
PEFC jaarbijeenkomst 2014

Met het thema “Duurzaam bosbeheer voor een beter klimaat” organiseerde PEFC donderdag 6 november een succesvolle jaarbijeenkomst in Montfoort. PEFC richt zich met haar activiteiten op het uitbreiden van het oppervlakte gecertificeerd bos wereldwijd. Dat is belangrijk omdat het perspectief geeft op een goede toekomst voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. Bos is belangrijk voor het klimaat en meer.

PEFC jaarbijeenkomst 2014

Voorzitter van PEFC Nederland en moderator van de bijeenkomst, Kees Boon liet in een kort overzicht de ontwikkelingen van PEFC zowel in Nederland als wereldwijd zien. Met name in Azië, waar een groot deel van de groei van de wereldbevolking is, groeit de betekenis van PEFC met de acceptatie van bosstandaarden in China en Indonesië. Andere Aziatische landen volgen dat met grote belangstelling. Ook in Nederland ondervindt PEFC een groeiende erkenning die zich uit in steeds meer bedrijven met een handelsketencertificaat.

Weerman en meteoroloog Reinier van den Berg sprak op pakkende wijze over hoe het klimaat de afgelopen decennia als gevolg van uitstoot van broeikasgassen, in een ongekend hoog tempo steeds vijandiger wordt voor bijvoorbeeld het produceren van voedsel. Hij liet zien dat meer bos op aarde een absolute noodzaak is. “Bomen zijn de oplossing, want die nemen CO2 op uit de atmosfeer en leggen dit vast. Zo kan het gehalte broeikasgassen in de atmosfeer worden verminderd”, aldus Van den Berg.

Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council, gaf aan dat het van ongelooflijk belang is dat iedereen, meer dan nu het geval is, gaat inzien dat duurzaamheid ook in zijn of haar eigen belang is. Het toepassen van duurzaamheid, inclusief duurzaam hout in de bouw, is van grote maatschappelijke waarde. Pas nadat mensen er zelf in gaan geloven zal men het gaan toepassen. Zij is overtuigt dat het bedrijfsleven veel sneller voor duurzame initiatieven kan zorgen dan een overheid. “Het gaat om wat bijdraagt aan de gezondheid van onze kinderen”, zei Van Doorn.

Voorzitter van PEFC International en voormalig vakbond functionaris Bill Street legde uit dat boscertificeringsystemen zoals PEFC ontstonden nadat overheden maar geen juridisch bindende overeenkomst voor duurzaam bosbeheer bereikten. Het uitgangspunt voor de bottom-up benadering die PEFC kiest, is dat mensen in het land zelf het beste weten hoe zij hun eigen bos duurzaam beheren. Zo hebben al 36 landen vrijwillig een nationale standaard voor duurzaam bosbeheer opgesteld en deze laten keuren door PEFC. “All those landowners PEFC certify their forest voluntary, not because it was imposed on them, but because they want to do the right thing”, benadrukte Bill. Hij waarschuwde ervoor dat de goede bedoelingen van het rijke noordelijk halfrond op het zuidelijk halfrond kunnen worden ervaren als “ eco-colonialism “.
Samenwerken aan het uitbreiden van duurzaam bosbeheer en een duurzame handelsketen is in ons aller belang. Ook voor het klimaat waarin we leven”, zo sloot hij af.

Presentaties van de sprekers:

 

07.11.2014