PEFC Nederland

PEFC Nederland

Op 8 mei 2008 is de vereniging PEFC Nederland opgericht door:

  • de Federatie Particulier Grondbezit: De FPG is een vereniging van particuliere eigenaren van landbouwgronden (verpacht of in eigen gebruik), (oude en nieuwe) landgoederen, bossen en natuurterreinen;
  • Stichting de Marke Venray: tot en met 2013 beheerder van de bossen voor Gemeente Venray;
  • Biomassa Stroomlijn: voormalige dochteronderneming van Van Gansewinkel;
  • en Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH): De AVIH  is de branchevereniging voor ondernemers in de  bos- en houtsector in Nederland.

Daarbij werden zij ondersteund door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP). De VNP is de brancheorganisatie van de Nederlandse papier- en kartonindustrie.

Doelstelling PEFC Nederland
PEFC heeft tot doel het aantal bedrijven met Chain of Custody certificering en het oppervlakte gecertificeerd bos in Nederland uit te breiden. Door middel van voorlichting, kennisoverdracht en promotie in de Nederlandse handelsketen van bos tot en met product, vergroot PEFC de bekendheid en acceptatie van het internationale PEFC-keurmerk bij bedrijven, boseigenaren en consumenten.

 
Bos, wandelen - PEFC

Onze bossen 
In vergelijking met andere landen heeft Nederland een bescheiden bosoppervlak: ongeveer 370.000 hectare. Op dit moment is minder dan de helft daarvan gecertificeerd. Ons doel is dan ook dat meer boseigenaren enthousiast worden gemaakt om hun bos te laten certificeren.

De PEFC Bos Standaard opgesteld door het Landelijk Forum waarin vele belanghebbenden (stakeholders) zitting hebben, is door PEFC International geaccepteerd. De eerste Nederlandse boseigenaren hebben in de zomer van 2016 het PEFC-certificaat voor duurzaam bosbeheer ontvangen

Duurzaamheid als onderdeel van bedrijfsvoering in de handelsketen
Hoe meer bedrijven het PEFC Chain of Custody certificaat bezitten, hoe meer gecertificeerde eindproducten op de markt komen. Inkopers, voorschrijvers en consumenten vragen steeds vaker naar producten met PEFC-keurmerk om zekerheid te hebben over de duurzame herkomst ervan. Bedrijven met het PEFC Chain of Custody certificaat geven deze zekerheid. 

Noteer alvast in je agenda:
De PEFC Jaarbijeenkomst in 2019 zal zijn op donderdag 31 oktober om 14.00 uur te Driebergen op Sparrendaal.

Persbericht, foto’s en presentaties van voorgaande jaarbijeenkomsten:

Jaarbijeenkomst 2018.

Jaarbijeenkomst 2017.

Jaarbijeenkomst 2016.

Jaarbijeenkomst 2015.

Jaarbijeenkomst 2014.

De statuten van PEFC Nederland.

 
PEFC Jaarbijeenkomst 2015

Het Bestuur

Het bestuur van de Vereniging PEFC Nederland bestaat uit zes personen:

Naam Functie
Maarten Willemen Voorzitter
Bart-Jan Scheeffer Secretaris / Penningmeester
Cris Mul Bestuurslid
Norman Snel Bestuurslid
Erik Jan Verweij Bestuurslid
Hans Gierveld Bestuurslid

 
PEFC Nederland Bestuur
Van links naar rechts: Norman Snel, Chris Mul, Maarten Willemen, Hans Gierveld, Erik Jan Verweij. Niet op foto Bart-Jan Scheeffer.

Het College van Beroep

Het College van Beroep van PEFC Nederland bestaat uit ten minste 3 leden. De leden vervullen hun rol op persoonlijke titel. Zij worden bijgestaan door juristen van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Het reglement waarin de werking van het College van Beroep staat beschreven vindt u hier.

Bas van Luik: Bas is jurist. Hij is directeur van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Daarnaast treedt hij regelmatig op als jurist-secretaris bij door de Raad behandelde geschillen.

Peter Paul Grielen: Peter Paul heeft zijn achtergrond in rubberteelt, milieubeleid en regelgeving bij provincie Brabant en uitvoering van milieu-, recycling en biomassa projecten bij de Van Gansewinkelgroep. Hij is sinds zijn pensioen actief via het PUM programma van VNO-NCW (uitzending naar verschillende ontwikkelingslanden om ondernemers bij te staan met adviezen).

René Lahoye: René is sectorbestuurder van de CNV Hout en Bouw vakbond . Hij onderhandelt over CAO’s en heeft vanzelfsprekend een extra scherp oog voor arbeidsomstandigheden in het kader van sociaal verantwoord ondernemen.

Jan Nico Wilkens: Jan Nico heeft een achtergrond als inkoper/verkoper van hout bij een van de grootste Nederlandse houthandels. Hij is sinds zijn pensioen actief met bedrijfsadvisering in de houtsector onder meer op vlak van Chain of Custody-certificering.

 
Wetboeken - PEFC

Contactgegevens College van Beroep:
Postbus 19290,
3501 DG Utrecht
Tel.: 030 233 0165
Fax: 030 230 0125

Klachtenprocedure

Procedures voor het College van Beroep

PEFC Nederland is een vereniging. Elke organisatie of rechtspersoon die de doelen van PEFC ondersteunt kan bijzonder lid worden. Gecertificeerde bedrijven en boseigenaren zijn automatisch lid van PEFC Nederland. Als lid heb je tijdens de jaarlijkse algemene Ledenvergadering inspraak over de door PEFC Nederland te varen koers. In de Algemene Ledenvergadering wordt je als lid geïnformeerd over de activiteiten en legt het bestuur verantwoordelijkheid af over het afgelopen jaar.

Partners

PEFC hecht er waarde aan om partner te zijn van organisaties die duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het gebruik van duurzaam hout en papier centraal hebben staan. Wij zijn partners van:

  • MVO Nederland
  • Dutch Green Building Council (DGBC) en
  • Het Houtpaviljoen.

xx

Wil je lid worden of meer over onze partners weten?

 
Eerste PEFC boscertificaat De Barkel
Van links naar rechts: Evan Buytendijk met de heer en mevrouw Boom van De Barkel