Uitslag Collaboration Fund 2017 bekend

“We hebben dit jaar fantastische projectvoorstellen ontvangen voor het Collaboration Fund,” vertelt Sarah Price, hoofd van projecten en ontwikkeling bij PEFC International. “Ze zijn innovatief, spannend en vooruitstrevend, waarbij steden samenwerking, systeemontwikkeling en bewustwording van duurzaam bosbeheer en bosproducten centraal staan.”

“Elk jaar wordt het moeilijker en moeilijker om keuzes te maken tussen de projectvoorstellen die we ontvangen. Ik ben voortdurend onder de indruk van de innovaties in de projectvoorstellen. Dit jaar steunen we projecten in Cambodja, Kroatië, India, Noord-Amerika en in de Baltische/Scandinavische regio. Daarbij koppelen we via de gekozen projecten stadscentra aan bosgemeenschappen waardoor duurzame houtskool gebruikt kan worden in huizen. We zullen ondersteuning geven aan de ontwikkeling van een nationaal certificeringssysteem dat geschikt is voor kleine bosbezitters in Kroatië en in India helpen we boscertificering te promoten alsook het gebruik van gecertificeerde producten”, concludeerde Sarah.

Steden centraal
Naarmate de stedelijke bevolking van de wereld groeit, kunnen de bossen voor vele van ons heel ver weg lijken, maar de verbinding tussen bossen en steden is nog nooit zo belangrijk geweest. De relatie tussen bossen en steden staat daarom centraal in enkele van de winnende projecten van dit jaar. Steden hebben een enorm effect op onze bossen, zowel positief als negatief. Het fonds ondersteunt het innovatieve project van Pilot Projects Design Collective in Amerika, wat de grootste en meest invloedrijke steden wil verbinden met de meest sociaal en ecologisch belangrijke bossen. Partners van het project zijn International Forestry Resources and Institutions (IFRI) en Wildlife Conservation Society.

In heel Cambodja is houtskool een belangrijke brandstof in de huizen. Naarmate meer mensen naar de steden verhuizen, zal het verbruik stijgen. Daarom ondersteunt het fonds GERES (Group for the Environment, Renewable Energy and Solidarity) bij het ontwikkelen van Chain of Custody certificering voor houtskool om ervoor te zorgen dat duurzame geproduceerde houtskool gebruikt wordt in steden. RECOFTC (The Center for People and Forests) is partner in het project.

Samenwerking, systeemontwikkeling en bewustwording

Het Collaboration Fund van PEFC heeft sinds de oprichting een lange geschiedenis bij het ontwikkelen van nationale boscertificeringssystemen. Ook dit jaar is er een project waarbij dit centraal staat, namelijk in Kroatië. Het Croatian Forest Research Institute (CFRI) – ondersteund door meerdere partners – start met het ontwikkelen van een nationaal certificeringssysteem dat vooral toegankelijk zal zijn voor het groeiende aantal kleine boseigenaren.

In India helpt het fonds ons nationaal lid het Network for Certification and Conservation of Forests (NCCF) certificering en conservering van bossen te promoten zodat, zodra de nationale bosstandaard is goedgekeurd, bosbezitters PEFC-certificering kunnen behalen. Daarnaast is het doel van het project het gebruik van gecertificeerde producten door de bevolking te stimuleren.

Onder leiding van PEFC Denemarken ondersteunt het fonds dit jaar onze leden in de Scandinavische en Baltische regio omdat zij het effect van hun gezamenlijke marketingactiviteiten en capaciteitsopbouwactiviteiten willen vergroten.

Over het fonds

Het PEFC Collaboration Fund stimuleert lokaal relevante projecten die duurzaam beheer van bossen bevorderen, evenals de samenwerking en het dialoog tussen verschillende partijen. “Het stimuleren van duurzaam bosbeheer is natuurlijk een essentieel onderdeel van ons werk”, aldus Sarah. “Daarbij staan nieuwe benaderingen en innovatieve oplossingen en het gebruik van gecertificeerde producten centraal”.

Sinds de oprichting in 2011 heeft het Collaboration Fund zo’n 650.000 Zwitserse Franken (± € 600.000) geïnvesteerd om duurzaam bosbeheer en het gebruik van gecertificeerde producten te stimuleren. Daaraan werd ruim 840.000 Zwitserse Franken (± € 765.000) toegevoegd door organisaties die participeerde in de diverse projecten.

Meer informatie over